ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประภัสสรรังสิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340264
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  340264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประภัสสรรังสิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prapassornrangsit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านยางงาม
ตำบล :
  นาท่อม
อำเภอ :
  เมืองพัทลุง
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93000
โทรศัพท์ :
  074820212
โทรสาร :
  074820212
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/02/2527
อีเมล์ :
  prapassorn2527@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาท่อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  107 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13:55:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประภัสสรรังสิต


นางกฤติกา อินใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2