ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกงหราพิชากร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340267
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  340267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กงหราพิชากร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kongrapichakorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคลองหวะหลัง
ตำบล :
  คลองทรายขาว
อำเภอ :
  กงหรา
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93180
โทรศัพท์ :
  074-687028
โทรสาร :
  074687028
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11มี.ค.2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรพัทลุง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 20:28:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกงหราพิชากร


นายขรรค์ชัย เหน็บบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2