ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340268
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  340268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชะรัดชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Charadchanupatham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสมหวัง
ตำบล :
  สมหวัง
อำเภอ :
  กงหรา
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93000
โทรศัพท์ :
  074-605236
โทรสาร :
  074605236
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  charad.54@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมหวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:01:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์


นายปิยพงศ์ หนูดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2