ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาชัยสน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340269
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012026
รหัส Obec 6 หลัก :
  340269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาชัยสน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khaochaison
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเขาชัยสน
ตำบล :
  เขาชัยสน
อำเภอ :
  เขาชัยสน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93130
โทรศัพท์ :
  074-691187
โทรสาร :
  074-691187
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  kchs93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.00 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 07:34:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาชัยสน


นายเอนก พรมชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชัยสน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2