ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340270
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  340270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หานโพธิ์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  hanphopittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน223
ตำบล :
  หานโพธิ์
อำเภอ :
  เขาชัยสน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93130
โทรศัพท์ :
  074-608084
โทรสาร :
  074608084
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2534
อีเมล์ :
  hanpho12@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สตรีพัทลุง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หานโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  130 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 05:37:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม


นายการุณ ชูช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2