ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตะโหมด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340271
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  340271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตะโหมด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tamot
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตลาดแขก
ตำบล :
  แม่ขรี
อำเภอ :
  ตะโหมด
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93160
โทรศัพท์ :
  074-695392
โทรสาร :
  074695392
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/04/2519
อีเมล์ :
  tmod93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มกราคม 2563 เวลา 13:04:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตะโหมด


นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2