ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340272
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  340272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prachabumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านประชาบำรุง
ตำบล :
  ตะโหมด
อำเภอ :
  ตะโหมด
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93160
โทรศัพท์ :
  074-610274
โทรสาร :
  074610274
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  pcbl93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะโหมด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  165 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:30:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาบำรุง


นางวันดี พลเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบำรุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2