ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนควนขนุน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340273
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  340273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ควนขนุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khuankhanun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านใสยาว
ตำบล :
  โตนดด้วน
อำเภอ :
  ควนขนุน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93110
โทรศัพท์ :
  074-681773
โทรสาร :
  074682142
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พ.ค.2498
อีเมล์ :
  kkn@kkn.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โตนดด้วน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  112 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10:58:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนควนขนุน


นางสาวภิรัญญา อินถิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2