ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพนางตุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340274
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  340274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พนางตุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phanangtung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านพนางตุง
ตำบล :
  พนางตุง
อำเภอ :
  ควนขนุน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93150
โทรศัพท์ :
  074-685086
โทรสาร :
  074685086
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กรกฎาคม 2502
อีเมล์ :
  pnt93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พนางตุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:27:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพนางตุง


นายเปรียญ ชูทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนางตุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2