ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุดมวิทยายน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340275
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012028
รหัส Obec 6 หลัก :
  340275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุดมวิทยายน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Udomwittayayon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสุนทรา
ตำบล :
  ปันแต
อำเภอ :
  ควนขนุน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93110
โทรศัพท์ :
  074610977
โทรสาร :
  074610977
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พ.ค.2521
อีเมล์ :
  udom.sea12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 20:18:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุดมวิทยายน


นายขจรจิตร ตะหมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2