ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340276
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012027
รหัส Obec 6 หลัก :
  340276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาขยาดวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakhayardwitthayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านนาขยาด
ตำบล :
  นาขยาด
อำเภอ :
  ควนขนุน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93110
โทรศัพท์ :
  074-631182
โทรสาร :
  074-631182
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 เมษายน 2521
อีเมล์ :
  nakhayard332@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เพชรพัทลุง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาขยาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:22:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร


นางสาว กาญจนา เดชสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2