ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340277
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  340277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนศาลานำวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donsalanumwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน
ตำบล :
  มะกอกเหนือ
อำเภอ :
  ควนขนุน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93150
โทรศัพท์ :
  074-829575
โทรสาร :
  074-829575
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤศจิกายน 2425
อีเมล์ :
  donsalanum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ควนขนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:46:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา


นายพชร มั่นคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนศาลานำวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2