ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปัญญาวุธ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340278
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  340278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปัญญาวุธ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Panyawut School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแพรกหา
ตำบล :
  แพรกหา
อำเภอ :
  ควนขนุน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93110
โทรศัพท์ :
  074-643209
โทรสาร :
  074643209
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   เมษายน 2525
อีเมล์ :
  schpanyawut@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพรกหา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06:19:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปัญญาวุธ


นางรุ่งระวี สาเหล็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุธ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2