ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340279
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012019
รหัส Obec 6 หลัก :
  340279
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หารเทารังสีประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Harnthaorangsiprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหารเทา
ตำบล :
  หารเทา
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-618675
โทรสาร :
  074676065
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2506
อีเมล์ :
  ?htr93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหารเทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  186 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2560 เวลา 02:00:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์


นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2