ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนควนพระสาครินทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340281
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  340281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ควนพระสาครินทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khuanprasakarin School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านควนพระ
ตำบล :
  ฝาละมี
อำเภอ :
  ปากพะยูน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93120
โทรศัพท์ :
  074-697639
โทรสาร :
  074697639
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2524
อีเมล์ :
  qps93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากพะยูน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ฝาละมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  160 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:23:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนควนพระสาครินทร์


นายสมนึก เวชสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2