ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340283
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012020
รหัส Obec 6 หลัก :
  340283
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีบรรพตพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sribanpotpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเขาย่า
ตำบล :
  เขาย่า
อำเภอ :
  ศรีบรรพต
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93190
โทรศัพท์ :
  074-689082
โทรสาร :
  074689331
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พ.ค.2522
อีเมล์ :
  sbpm93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม


นายอนุกูล ชุมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2