ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตะแพนพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340284
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012021
รหัส Obec 6 หลัก :
  340284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตะแพนพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tapanpitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่ายูง
ตำบล :
  ตะแพน
อำเภอ :
  ศรีบรรพต
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93190
โทรศัพท์ :
  074-650054
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มีนาคม 2524
อีเมล์ :
  tpp93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะแพน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:09:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตะแพนพิทยา


นายสุรชน นิ่มดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2