ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340285
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012022
รหัส Obec 6 หลัก :
  340285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่าบอนพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pabonpittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้าน
ตำบล :
  วังใหม่
อำเภอ :
  ป่าบอน
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93170
โทรศัพท์ :
  074-625029
โทรสาร :
  074-625471
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  pbpt93@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากพะยูน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:53:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม


นางสาวรัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2