ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340286
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012023
รหัส Obec 6 หลัก :
  340286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บางแก้วพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangkaewpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านลำธาร์
ตำบล :
  โคกสัก
อำเภอ :
  บางแก้ว
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93140
โทรศัพท์ :
  074-697164
โทรสาร :
  074697210
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/02/2524
อีเมล์ :
  bangkaewpit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปากพะยูน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:16:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม


นายโชต รัตนประพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2