ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340287
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012024
รหัส Obec 6 หลัก :
  340287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่าพะยอมพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  paphayomphittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านทุ่งลานโย
ตำบล :
  บ้านพร้าว
อำเภอ :
  ป่าพะยอม
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93210
โทรศัพท์ :
  074624412
โทรสาร :
  074624412
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/12/2522
อีเมล์ :
  papayompit@pyk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านพร้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:55:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม


นายโชติ จิตขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2