ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1093340288
รหัส Smis 8 หลัก :
  93012025
รหัส Obec 6 หลัก :
  340288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมควนขนุนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์Nikomkhonkanunwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านลานข่อย
ตำบล :
  ลานข่อย
อำเภอ :
  ป่าพะยอม
จังหวัด :
  พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ :
  93210
โทรศัพท์ :
  074-600705
โทรสาร :
  074-600706
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2533
อีเมล์ :
  nkkwschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลานข่อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:32:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา


นายเพลิง ขุนชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2