ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300001
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  300001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านกรือเซะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbankruse
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านกรือเซะ
ตำบล :
  ตันหยงลุโละ
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  0-7341-3541
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2475
อีเมล์ :
  kruesaeschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองปัตตานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:45:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ


นายสะอารี หะยีสแลแม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน