ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300002
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  300002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตันหยงลุโละ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantanyongluloh
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านตันหยงลุโละ
ตำบล :
  ตันหยงลุโละ
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  0-7341-3458
โทรสาร :
  073413458
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ตุลาคม 2506
อีเมล์ :
  tanyongluloh1@gmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองปัตตานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตันหยงลุโละ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ


นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน