ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระมาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300004
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  300004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระมาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban samala
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสระมาลา
ตำบล :
  คลองมานิง
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94110
โทรศัพท์ :
  0-7346-1267
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  samala52@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปูยุด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คลองมานิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:17:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระมาลา


นางรจนา เจ๊ะแว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระมาลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน