ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาแลบือซา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300005
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010001
รหัส Obec 6 หลัก :
  300005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกาแลบือซา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankalaebuesa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านกาแลบือซา
ตำบล :
  กะมิยอ
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  0-7346-1434
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กันยายน 2512
อีเมล์ :
  kalaebuesa03@gmali.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองปัตตานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะมิยอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกาแลบือซา


นางจีรนันท์ มาสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาแลบือซา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน