ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300006
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010002
รหัส Obec 6 หลัก :
  300006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านกะมิยอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kamiyor Community School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกะมิยอ
ตำบล :
  กะมิยอ
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  0-7346-1290
โทรสาร :
  0-7346-1290
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  kmy.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองปัตตานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กะมิยอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 09:11:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ


นางวันพิทยา มุสตาฟา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน