ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองปัตตานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300008
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  300008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองปัตตานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MUANGPATTANI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านกูแบอีเต๊ะ
ตำบล :
  บานา
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  0-7341-4667
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิ.ย. 2497
อีเมล์ :
  muang_ptn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายคุณภาพเมืองปัตตานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บานา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองปัตตานี


นายธำรงศักดิ์ ตันนิยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปัตตานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน