ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกูวิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300009
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  300009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกูวิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankuwing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านกูวิง
ตำบล :
  บานา
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/04/2505
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บานา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:31:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกูวิง


นายกษิดิท มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูวิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน