ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจือโระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300011
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  300011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจือโระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  JERO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านจือโระ
ตำบล :
  บานา
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  0-7342-7713
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  bjrpattani1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองปัตตานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บานา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:50:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจือโระ


นายวีระศักดิ์ รูปธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจือโระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน