ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300013
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  300013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านตะลุโบะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbantalubou
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตะลุโบะ
ตำบล :
  ตะลุโบะ
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  073-451562
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/06/2488
อีเมล์ :
  talubo_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพเก้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะลุโบะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:55:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ


นายเจะอาฮาหมัด เจะโกะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน