ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300014
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  300014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปะกาฮะรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pakaharang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปะกาฮะรัง
ตำบล :
  ปะกาฮะรัง
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  0-7334-8625
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  pakaharang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายคุณภาพนพเก้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะกาฮะรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง


นางอัสน๊ะ คำเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน