ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรูสะมิแล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300015
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  300015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรูสะมิแล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANRUSAMILAE SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านรูสะมิแล
ตำบล :
  รูสะมิแล
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  0
อีเมล์ :
  rrbanrusamilae@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพเก้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลรูสะมิแล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:40:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรูสะมิแล


นางนันทา แววสง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน