ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300016
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  300016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลปัตตานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanpattani
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโคกม่วง
ตำบล :
  รูสะมิแล
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  0-7333-7667
โทรสาร :
  0-7333-7667
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  anubanpn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพเก้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รูสะมิแล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:41:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี


นายสมชาย สุวรรณราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัตตานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน