ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300019
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  300019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกอแลบีเละ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankholeabilek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านปะกาฮะรัง
ตำบล :
  ปะกาฮะรัง
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  kholeabilek_17@pattani.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพเก้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะกาฮะรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11:20:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ


นายอำนาจ ภักดีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอแลบีเละ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน