ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะบารัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300020
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  300020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะบารัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansabarang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านบ้านสะบารัง
ตำบล :
  สะบารัง
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  0-7334-9385
โทรสาร :
  073349385
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  sbrschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพเก้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองปัตตานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:36:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะบารัง


นางนิภา วิศุภกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน