ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300021
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  300021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านปูยุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pujud Community School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านปูยุด
ตำบล :
  ปุยุด
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  0-7343-4211
โทรสาร :
  0-7343-4211
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เมษายน 2464
อีเมล์ :
  puyud9@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพปูยุด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปูยุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด


นายนัสรินทร์ บารู
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน