ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300023
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  300023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบาราเฮาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Barahok School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบาราเฮาะ
ตำบล :
  ปุยุด
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  0-7343-4248
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  barahok@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มปูยุด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ปูยุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ


นางแวอาซีซะห์ หวังแอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาราเฮาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน