ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลดา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300025
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  300025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลดา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Lada
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านลาดอ
ตำบล :
  บาราเฮาะ
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  0-7343-4249
โทรสาร :
  0-7343-4249
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03052514
อีเมล์ :
  lada69730@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปูยุด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บาราเฮาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลดา


นางสาวโรสนานี หะมิงมะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลดา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน