ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300028
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  300028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจะรังบองอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jarangbongo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปาแดบองอ
ตำบล :
  ตะลุโบะ
อำเภอ :
  เมืองปัตตานี
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2509
อีเมล์ :
   -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นพเก้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะลุโบะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจะรังบองอ


นายสากล จันทร์อ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะรังบองอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน