ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300071
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  300071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpanare
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปะนาเระ
ตำบล :
  ปะนาเระ
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  0-7349-9020
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2444
อีเมล์ :
  rat-u-thit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชลาลัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะนาเระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)


นางสาววีรพัฒน์ อนุบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน