ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาโต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300072
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  300072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคาโต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankato
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคาโต
ตำบล :
  ปะนาเระ
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  09-3582-3236
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชลาลัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะนาเระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคาโต


นางจรุณี แสงหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาโต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน