ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองต่ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300073
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  300073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองต่ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongtam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคลองต่ำ
ตำบล :
  ปะนาเระ
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  0-7333-0162
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  www.klongtam1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชลาลัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะนาเระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:27:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองต่ำ


นายซูไฮมิน ปัตยะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองต่ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน