ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางมะรวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300074
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  300074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางมะรวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBANGMARUAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบางมะรวด
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  0-7349-9022
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  bangmaruad.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีชล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:13:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางมะรวด


นายยาการียา เจะโนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางมะรวด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน