ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300076
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  300076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่ออิฐ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banboit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหัวเขาแก้ว
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/07/2481
อีเมล์ :
  banboitschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพคีรีชล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 10:08:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน