ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตราะหัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300077
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  300077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเตราะหัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTROHAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเตราะหัก
ตำบล :
  บ้านน้ำบ่อ
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  0-7342-1341
โทรสาร :
  0-7342-1341
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2487
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีชล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านน้ำบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเตราะหัก


นายอับดุลการิม เจะอารง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตราะหัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน