ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300078
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  300078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าข้าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าข้าม
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  0-7349-9021
โทรสาร :
  0-7349-9252
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2462
อีเมล์ :
  krukrit_12@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16:34:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าข้าม


นายวีรศักดิ์ ไชยเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน