ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300080
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  300080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเกาะ
ตำบล :
  บ้านนอก
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  0-7349-9532
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2498
อีเมล์ :
  Bannokschool2553@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชลาลัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 19:41:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนอก


นายคำนึง ดิษฐโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน