ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวคลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300082
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  300082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวคลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaclong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหัวคลอง
ตำบล :
  บ้านนอก
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2490
อีเมล์ :
  208bhg@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:01:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวคลอง


นางสาวนิดา หมั่นดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวคลอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน