ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300083
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  300083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีสุดาจันทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wudsrisudajun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านป่ากะพ้อ
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  0-7349-9530
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/0000
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คีรีชล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:38:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์


นางสาวอารีย์ หวานขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน