ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1094300085
รหัส Smis 8 หลัก :
  94010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  300085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandon (Nui Nit Ya Khan) school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านยางงาม
ตำบล :
  ดอน
อำเภอ :
  ปะนาเระ
จังหวัด :
  ปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ :
  94130
โทรศัพท์ :
  0-7335-1484
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/08/2455
อีเมล์ :
  bandon_37@pattani1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชลาลัยพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)


นายกำธร ศรีแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน